>

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ, RAM BACASI İMALAT VE MONTAJI

İş yerlerinde kirli havayı ısıtılarak ya da ısıtmadan, doğal akım yardımıyla ilgili ortamdan hava emilerek dışarı kirli havanın atılması, ortama temiz hava verilmesi için kullanılan sistemlere havalandırma sistemi denir. Havalandırma sistemleri, oldukça pratik ve güvenli bir çalışma ortamı için duman, toz ve buhar gibi kirleri ortamdan uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Havalandırma için pencerenin açılmasının yeterli gelmediği durumlarda fan ve körüklerden de yararlanılabilmektedir. Belirli bir hızda havanın taşınarak, istenmeyen kirleticilerin ortadan kaldırılması için kullanılan havalandırma sistemleri, mekanlara özel olarak da tasarlanabilir.Oluşan kül, kurum, yağ vb. partikülleri , tozlar ile uçucu gazların tutulması amaçlıdır. İçersinde bulunan prüverize edici nozullar sayesinde suyu mikronlara ayırarak geçmekte olan partikülleri tutar ve tahliye borusu vasıtasıyla çökeltme tankına gönderir, İçerisinde bulunan absorbanlar ile gaz ve kokular absorbsiyona uğratılır. Çökelme tankının yapısı sayesinde gönderilen partiküller çökeltilir, yağlı bileşikler tank içinde bulunan suda üst yüzeyde kalır. Çökeltme tankı içerisinde bulunan su filitreleme kapasitesini aşana kadar pompa yardımı ile tekrar filtreye gönderilir. Bu absorbanlar çalışma yoğunluğuna ve ramöz verimine bağlı olarak 4 ay ila 12 ay aralığında değiştirilmesi gerekmekte ve yaklaşık olarak her değişim elektrostatik filitrelerde kullanılan absorban maliyeti ile aynıdır. Uygulanacak filitre yöntemi solvent geri kazanımı amaçlı değildir. Sadece zararlı gazların filtirasyonu amacı güder.
}